Друза от кварц, пирит и сфалерит 11×9,5×4см.

талисман

X