Ахатов пепелник

Минерали

Праисторията на човечеството, още от неолита и палеолита, е тясно свързана с използването на различни камъни – скали и минерали, като първобитни оръжия и сечива.С развитието на науката минералогия през вековете определението за понятието минерал непрекъснато еволюира. В съвременната литература съществуват няколко дефиниции за него.[1] Според дефиницията, приета от Международната минералогическа асоциация през 1995 г. минерал е всяко естествено твърдо вещество, характеризирано обикновено с кристална структура и образувано при геоложки процеси. Химичният състав на минералите обикновено е постоянен, но при някои може да варира в определени граници. Самородните химически елементи също се приемат за минерали.Минералите са относително еднородни съставки на земната кора. Свързани един с друг по различен начин те образуват скали. Свойствата на скалите зависят от вида и количественото съотношение на минералите, които ги съставят. Повечето от скалите представляват полиминерални агрегати, тъй като са образувани от няколко минерала, всеки със собствените си свойства, което дава възможност те да бъдат различавани един от друг.Минерали,кристали,камъни,геода,аметист,барит,ванадинит,галенит,кварц,епидот,карнеол,розов кварц,калцит,турмалин,черен турмалин,малахит,червен кварц,хематит,лабрадорит,халкопирит,камъни,камък,чакра,зодия,минерал,кристал,естествен камък,естествени камъни,полускъпоценни камъни,полускъпоценен камък

Показване на 1–12 от 32 резултата

X