Малахит и Анкерит от Мароко 5x3x2,5см.

Малахит

Малахитът усилва положителната и отрицателната енергия заземява
духовните сили на планетата. Има хора, които вярват, че малахитът все
още е в процес на създаване, и че ще бъде един от най-важните лечебни
камъни на новото хилядолетие. Той е важен като закрилящ камък, лесно
абсорбира негативните енергии и замърсителите, обирайки ги от
атмосферата и от тялото.

Показване на 4 резултата

X