Хематит от Мароко 4,5×4,5×3,5см.

Хематит

Хематитът е особено ефективен за
заземяване и защита. Хармонизира разума, тялото и духа. Използван по
време на сеанси за напускане на тялото, предпазва душата о я приземява
обратно в него. Този камък притежава в голяма степен енергията ян и
уравновесява меридианите, компенсиращи дисбаланса на енергията ин. Той
разсейва негативността и предпазва от навлизане на  отрицателни енергии в
аурата, възстановява мира и хармонията в тялото.Хематитът е определян
като полезен при разрешаване на правни спорове.

Показване на единичен резултат

X