Малахит и Анкерит от Мароко 5x3x2,5см.

Малахит и анкерит

Малахитът усилва положителната и отрицателната енергия заземява духовните сили на планетата. Има хора, които вярват, че малахитът все още е в процес на създаване, и че ще бъде един от най-важните лечебни камъни на новото хилядолетие.

Показване на единичен резултат

X